درباره ما

درباره ما

مجموعه آنید گروهی از جوانان پویا، با هدف ارتقاء سطح کیفیت زندگی خانواده های ایرانی و آینده ای بهتر برای کودکان سرزمین مان درکنارهم گرد آورده است. این مجموعه با حمایت از گروه های توان بخشی در قسمت مونتاژ و بسته بندی مسیری زیبا را در پیش گرفته است.

مسیری که سرشار از فراز و نشیب های گوناگون خواهد بود.

توجه دلسوزانه و انتقاد سازنده ی شما می تواند مارا در ارائه ی بهتر این محصولات یاری رساند. این مجموعه برای بیان حُـسن نیت و توجه به نظرات شما، درصورت اطلاع رسانی مشتریان گرامی از وجود مشکل در محصول و یا خرید مجدد، هدایایی را نیز در نظر گرفته است.